Mijn blik op papier geworpen.
Zwart op wit, opdat het vast staat
Waarachtige kronkels worden wet
De hardgeworden waanzin
Het is net echt.                                            

 FREE WORK | ILLUSTRATION | WALLS /   VIDEOlooking