Mijn blik op papier geworpen.
Zwart op wit, opdat het vast staat
Waarachtige kronkels worden wet
De hardgeworden waanzin
Het is net echt.

                                                                                                                                        FREE WORK | ILLUSTRATION | WALLS

 I paint on paper, walls, clothing, people and personal belongings.
Send me a message if u are or have a surface you want me to paint on.